โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมนักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นแนวทาง... >> อ่านต่อ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm
พุธ 6 มีนาคม 2567

       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm รวมพลังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.  >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 16 มกราคม 2567

    แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/news/23950-2024-01-18   ***************** หนังสือ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกาาร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการเต็มใจให้
พุธ 10 มกราคม 2567

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตภายใต้"โครงการเต็มใจให้" ในที่ 25 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 โทร 053-921444 ต่อ 1602  >> อ่านต่อ


การประชุมแนวทางการพัฒนางานด้วย Kaizen
อังคาร 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนางานด้วย Kaizen ของหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนางศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากรกองคลัง ร่วมประชุม เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานและระบบการบริการหารที่สนับสนุนและยอมรับแนวคิดหลักการของ Kaizen และการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนามหาวิท... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์ เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2566

คลิกดาวน์โหลด สำหรับข้าราชการ แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ (แบบ 1 ขรก.) แบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนข้าราชการ (แบบ 2 ขรก.) >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566

          ด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 682/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย และอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา