โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

โครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมนักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นแนวทาง... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนนา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 25 เมษายน 2567 บุคลากรสังกัดกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา และกล่าวคำถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระวีรกรรมแ... >> อ่านต่อ


 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm
พุธ 6 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm รวมพลังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.  >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
พุธ 17 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent ... >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 16 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ แนะนำหนังสือใหม่

    แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/news/23950-2024-01-18   ***************** หนังสือ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกาาร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการเต็มใจให้
พุธ 10 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตภายใต้"โครงการเต็มใจให้" ในที่ 25 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 โทร 053-921444 ต่อ 1602  >> อ่านต่อ


การประชุมแนวทางการพัฒนางานด้วย Kaizen
อังคาร 19 ธันวาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนางานด้วย Kaizen ของหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนางศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากรกองคลัง ร่วมประชุม เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานและระบบการบริการหารที่สนับสนุนและยอมรับแนวคิดหลักการของ Kaizen และการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนามหาวิท... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์ เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คลิกดาวน์โหลด สำหรับข้าราชการ แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ (แบบ 1 ขรก.) แบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนข้าราชการ (แบบ 2 ขรก.) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 109


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา