โลโก้เว็บไซต์ กองคลัง มทร.ล้านนา ร่วมงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา 2562  | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองคลัง มทร.ล้านนา ร่วมงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสุปราณี ฟังเย็น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง นำบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา 2562 โดยในช่วงเช้า รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสักการะพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยจากนั้น ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช สักการะหอครูบาศรีวิชัย สิ่งศักด์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

 ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมจัดการแข่งขันลาบเมือง สล่าลาบตี๋นดอย พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ  สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น และการแข่งขันส้มตำลีลา 

จากนั้นในช่วงเย็น รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดีโดย อธิการบดีนำกล่าวคำขอขมาและประเคนน้ำขมิ้นส้มป่อยและเครื่องดำหัวตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา ตัวแทนอาจารย์อาวุโส  กล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทยและตัวแทนมหาวิทยาลัยกล่าวคำขอขมาอธิการบดีและประเคนเครื่องดำหัว จากนั้น คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ณ ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา