โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       นางสาวสุปราณี ฟังเย็น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง นำบุคลากรกองคลังเข้าร่วมรดน้ำดำหัว ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทย   วันที่ 25 เมษายน 2562 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา