โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชมงคล จากนั้น เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดทางสาธารณะรอบมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และในช่วงค่ำเวลา 18.30 น. นำพิธีผู้ร่วมงานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญ ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา