โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการสำหรับผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2563 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการสำหรับผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา