โลโก้เว็บไซต์ กองคลัง : ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริษฐา มอดูดัส พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองคลัง : ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริษฐา มอดูดัส พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา