โลโก้เว็บไซต์ งบทดลองประจำเดือน | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบทดลองประจำเดือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 882 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565
 2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2565
 3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565
 4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2566
 5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2566
 7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2566
 8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2566
 9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2566
 10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2566
 11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2566
 12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2566

 รายละเอียดประกอบงบทดลองปีงบประมาณ 2566

 

รายงานงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564
2. 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564
3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564
4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565
5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2565
7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2565
8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565
9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565
10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565
11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2565
12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าบรายเดือนกันยายน 2565

 

รายงานงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2563
2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2563
3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563
4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2564
5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2564
7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564
8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2564
9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2564
10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564
11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2564
12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2564
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา