โลโก้เว็บไซต์ อโณทัย วิชัยสืบ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อโณทัย วิชัยสืบ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

นางเกษฉัตร นวลดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   >> อ่านต่อ


ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

1.วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ   >> อ่านต่อบุคลากรกองคลังร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รวมใจร่วมแปลอักษรรูปหัวใจบรรจุหมายเลขเก้า >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา