โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา