โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-05 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-05

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ผ่านระบบ Microsoft Teams
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP เพื่อให้การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และทะเบียนครุภัณฑืรายตัว พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams กับเขตพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีบุคลากรงานบัญชีและงานพัสดุเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ท่าน ดังนี้ 1.&n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา